• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Türk Yurdu

TÜRK YURDU

Yeryüzünde 350 milyonu aşan sayıları ile çok geniş bir bölgeye yayılan Türkler'in ilk anayurdu'nun tespiti birçok bilim admını asırlarca meşgul eden büyük bir konu olmuştur. Bilim adamları ve araştırmacılar yaptıkları çalışmalar sonucu

Türkler'in ilk Anayurdu ile ilgili bir çok iddialar ortaya atmışlardır.

  Tarihçiler , Çin kaynaklarına dayanarak Altay Dağlarını,

  Etnologlar, İç Asya'nın kuzey bölgelerini,

  Dil araştırmacılar, Altaylar'ın veya Kingan Dağları'nın doğu ve batısını,

  Kültür Tarihçileri , Altay-Kırgız Bozkırları arasını,

  Sanat tarihçileri , Kuzeybatı Asya sahasını,

  Antropologlar ise Kırgız Bozkırı-Tanrı Dağları arasını ilk Türk Anayurdu olarak iddia etmişlerdir.

Bütün bu araştırmalara göre ilk Türk yurdunun  kesin sınırlarını çizmek mümkün olmamaktadır. Zira Türkler'in ilk zamanlardan itibaren çok geniş bir sahaya yayılmaları bu tespitte güçlük çıkartmaktadır.


Bununla beraber son yıllarda yapılan dil araştırmaları ve yukarıda yapılan çalışmalar göz önüne alındığında , ilk Türk yurdunun "Altay Dağları'ndan, Urallar'a kadar uzanan , Hazar Denizi Kuzeydoğu Bozkırlarından,Tanrı Dağları'nı kapsayan çok geniş bir bölge olduğudur."


Tarihi akış içerisinde meydana gelen göçler sonucu Anayurtları'ndan çok uzak mesafelere ve geniş bir coğrafi alana yayılan Türkler, bugün Balkanlar'dan doğuya Çin Seddi'ne ,Kuzeyde Sibirya Bozkırları'ndan Güneyde Horasan, Afganistan, Tibet'e kadar olan bölgeleri yurt tutmuşlardır.